Bachelor ne Administrim Biznesi

Bachelor ne Administrim Biznesi

Bachelori tre vjeçar në Administrim Biznesi është një program i integruar, multidisiplinar. Forca kryesore e programit është kombinimi i saj me kurse të biznesit, arteve liberale dhe shkencave shoqërore. Programet e zakonshme të administrimit të biznesit në nivel universitar theksojnë një nivel të lartë të specializimit në kurset specifike të biznesit. Si rezultat, të diplomuarit e këtyre programeve nuk kanë ekspozim të mjaftueshëm ndaj një numri të gjerë të kurseve jo të biznesit, që informojnë studentët për kontekstin më të gjerë shoqëror dhe intelektual në të cilin veprojnë bizneset dhe organizatat.

 
course-10

Kohezgjatja

Gjashte Semestra
course-10

Struktura e Programit

PDF
course-10

Afati i Aplikimeve

Gusht
course-10

Kerkesat e Pranimit

Diploma e Shkolles se Mesme
course-10

Aftesite e Arritura

PDF
course-10

Tarifa e Studimit

1500 Euro