Historia e CIT

Historia e CIT

Institucioni akademik privat “Instituti Kanadez i Teknologjisë” (CIT) është themeluar në vitin 2011. Filozofia e saj synon t’u sigurojë studentëve potencial për aftësitë e nevojshme dhe konkurruese të kërkuara nga rajoni shqiptar dhe ballkanik, si dhe tregjet e punës evropiane dhe veri-amerikane.

Ofrimi i kurrikulave në gjuhën angleze bën të mundur që CIT të përdor metodologjitë e fundit të mësimdhënies me materiale akademike të përditësuar dhe të hapë horizonte më të mëdha për të diplomuarit në rajonin e Ballkanit dhe më gjerë.

Aktualisht CIT ofron shtatë programe studimi.

“Instituti Kanadez i Teknologjisë” është i organizuar në dy fakultete:

• Fakulteti i Inxhinierisë
• Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Inxhinierisë është i përbërë nga këto departamente:

• Departmenti i Inxhinierisë Softuerike
• Departmenti i Inxhinierisë Telekomunikacionit
• Departmenti i Inxhinierisë Kompjuterike dhe IT
• Njësia e kërkimit shkencor “CIRD Engineering”

Fakulteti i Ekonomisë është i përbërë nga këto departamente:

• Departmenti i Administrimit të Biznesit
• Departmenti i Administrimit të Biznesit dhe Teknologjisë së Informacionit
• Departmenti i Financës dhe Kontabilitetit
• Njësia e kërkimit shkencor “CIRD Economy”

CIT ka marrë pjesë në aktivitetet ndërkombëtare dhe ka organizuar 10 konferenca ndërkombëtare gjatë viteve 2011-2018:

• Më 23-24 mars 2012 në bashkëpunim me Universitetin La Sapienza, CIT organizoi një konferencë ndërkombëtare, “Konferenca e Dytë Ndërkombëtare për Shkencat Humane dhe Shoqërore ICHSS 2012”;
• Në 16 nëntor 2012, CIT organizoi një konferencë ndërkombëtare, “Shqipëria teknologjike me 100 vjetorin e pavarësisë”;
• Më 19-20 prill 2013, CIT organizoi një konferencë ndërkombëtare, “Konferenca Ndërkombëtare mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm” në bashkëpunim me Qendrën Evropiane të Zhvillimit të Qëndrueshëm;
• Më 2-4 maj 2013, CIT organizoi një konferencë ndërkombëtare, ” Nation, Nationality, Nationhood: What is in a name?”
• Më 14 qershor 2013, CIT, në bashkëpunim me Microsoft, organizoi një konferencë, ” Excel-based Decision Support Systems for Enterprise Management and Optimization”;
• Në mars 2014, CIT, në bashkëpunim me Forumin e Tiranës për Lirinë Ekonomike organizoi “A po rikthehet etatizmi? (A është Etatizmi prapa?) “;
• Më 24-25 prill 2015, CIT, në bashkëpunim me UET, organizoi një konferencë ndërkombëtare, “Zhvillimi i financimit – kredi për ekonominë dhe diversifikimin e burimeve të financimit për zhvillimin e biznesit”.
• Më 26-28 Nëntor 2015, “Konferenca mbi Teknologjinë Arsimore” – CIT në bashkëpunim me ASSE, Konferenca e 3 Ndërkombëtare Studime Britanike dhe Amerikane.
• Më 15-16 tetor 2016, “Konferenca e Parë Ndërkombëtare për Integrimin Europian, ICEI’16”, një bashkëpunim në mes të CIT dhe Universitetit Pavaresia, Vlorë.
• Më 6 maj 2017, “Konferenca në Informatikë, Teknologji Informative dhe Aplikacione të Biznesit” (ICCITBA), bashkëpunimi në mes të Universitetit Publik Aleksandër Moisiu, Durrësit dhe CIT.