Master ne Inxhinieri Kompjuterike&IT Profili Big Data

Master ne Inxhinieri Kompjuterike&IT Profili Big Data

Programi i studimeve Master Shkencor në “Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni”, Profili “Inxhinieri Kompjuterike dhe Big Data” u ofron të diplomuarve dije të thella teorike, si dhe trajnime për kërkime shkencore në një fushë të caktuar. Ky program studimi është i dizenjuar për të përgatitur studentët në përputhje me kërkesat teknike të industrisë së telekomunikacionit, institucioneve financiare dhe studimeve pasuniversitare në Inxhinieri Kompjuterike apo fusha të tjera të ngjashme. Baza e programit është e fokusuar në ndërtimin e të menduarit kritik në mënyrë që profesionistët të marrin vendime të duhura.

 
 
course-10

Kohezgjatja

Kater Semestra
course-10

Struktura e Programit

PDF
course-10

Afati i Aplikimeve

Tetor
course-10

Kerkesat e Pranimit

Diploma Bachelor
course-10

Aftesite e Arritura

PDF
course-10

Tarifa e Studimit

2500 Euro