Studentët

Këshilli Studentor

STUDENTS COUNCIL

 

 1. President of Students Council

Name: Arbër Gjonaj

 1. Senator of Business Administration First Year

Name: Uendi Nelku

 1. Senator of Business Administration & IT First Year

Name: Kamila Hyka

 1. Senator of Finance and Accounting First Year

Name: Ersa Boriçi

 1. Senator of Software Engineering First Year

Name:

Gejsi Llani

Geraldo Dedej

 1. Senator of Computer Engineering & IT First Year

Name: Armino Faja

 1. Senator of Telecommunication Engineering First Year

Name: Dea Guxholli

 1. Senator of Business Administration Second Year

Name: Anisa Fida

 1. Senator of Business Administration & IT Second Year

Name: Adela Lamçe

 1. Senator of Finance and Accounting Second Year

Name: Brendon Pojani

 1. Senator of Software Engineering Second Year

Name:

Bruis Dedaj

Arbër Gjonaj

 1. Senator of Business Administration Third Year

Name: Megi Mullalli

 1. Senator of Business Administration & IT Third Year

Name: Megi Dega

 1. Senator of Finance and Accounting Second Year

Name: Kriselda Kristina Kokomani

 1. Senator of Software Engineering Third Year

Name:

Julita Spahiu

Fotis Eski

Indrit Lushaj

 1. Senator of Computer Engineering & IT Third Year

Name: Endi Kalaja

Përfaqësia Studentore

Based on the main documents of the institution, students in CIT are represented in all committees and collegial bodies.

Students are represented in:

 1. Scholarship Committee

Gejsi Llani

 1. Health and physical Care Committee

Boris Budini

 1. Internal Quality Assurance Unite

Denis Xheleku

 1. Permanent Committee for Scientific Research, Projects, Applications and Innovation

Uendi Nelku

 1. Permanent Committee for Programs and Curricula’s

Arbër Gjonaj

 1. Permanent Committee for Student Affairs and the Guaranty of Students Rights

Klajdi Shyti
Kamila Hyka

Formularët

Tarifat e Studimit dhe Politikat e Bursave

      PER VITIN AKADEMIK 2020-2021

 

Tarifat e regjistrimeve për një vit akademik janë si më poshtë:

 

 1. Për studentët që kanë fituar bursë të plotë ose 50%, tarifa e regjistrimit është 300 Euro.
 2. Për studentët që kanë fituar bursë 25% ose 15% tarifa e regjistrimit është 200 Euro.
 3. Për programet, tarifa e studimit e të cilave është 1950, 2450 ose 2500 Euro, tarifa e regjistrimit është 100 Euro.
 4. Për programet, tarifa e shkollimit të të cilave është 1500 Euro, tarifa e regjistrimit është 300 Euro.
 5. Në rastet kur studenteve u kërkohet të testohen ne Gjuhën Angleze, tarifa e testimit do të jetë 10 Euro dhe testimi do të bëhet në ambientet e CIT. Tarifa është e pakthyeshme dhe e parimbursueshme.
 6. Pagesa e studimit për çregjistrimin bazuar në kritere të caktuara është 250 (dyqind e pesëdhjetë) Euro.
 7. Pagesa e studimit për çregjistrim në mes të vitit akademik për studentët që kanë të drejtë të marrin një bursë të plotë është 500 Euro.

* Tarifa e regjistrimit është e pakthyeshme dhe e parimbursueshme. Tarifa e regjistrimit i shtohet tarifës së studimit. Pagesa e regjistrimit përfshin tarifën për pranimin e studentëve, pagesën e librave elektronikë, sigurimin shëndetësor në universitet, çertifikatën dhe listën e notave dhe gjithashtu çdo çertifikatë tjetër.

 

Tarifat e Studimit:

 1. Pagesa e studentëve të regjistruar në ciklin e parë të studimeve në programet e Fakultetit Ekonomik është 1950 (një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) euro dhe për programet e Fakultetit të Inxhinierisë është 2450 (dy mijë e katërqind e pesëdhjetë) euro për çdo vit akademik.
 2. Pagesa e studimit për studentët e regjistruar në ciklin e dytë të studimeve për të dy fakultetet është 2500 (dy mijë e pesëqind) euro për secilin vit akademik.
 3. Pagesa për frekuentim për herë të dytë/tretë të lëndës është 200 (dyqind) euro për ciklin e parë të studimeve dhe 250 (dyqind e pesëdhjetë) euro për ciklin e dytë për të dy fakultetet. Tarifa për diplomat që nuk jepen brenda vitit akademik është 500 (pesëqind) Euro.
 4. Tarifa për kursin e anglishtes ESL është 300 Euro.

*Për vitin akademik 2020-2021 tarifa e studimit për Bachelor në Administrim Biznesi, Financë dhe Kontabilitet, Inxhinieri Telekomunikacioni është 1500 (një mijë e pesëqind) Euro.

 

Zbritjet dhe Bursat:

Studentët që regjistrohen për herë të parë, do të përfitojnë zbritje të tarifës së studimit si më poshtë:

 1. Në masën 100% të tarifës së studimit për studentët me GPA 10.00 (dhjetë). Kjo kategori paguan një tarifë regjistrimi 300 (treqind euro. (10 Bursa)
 2. Në masën 50% të tarifës së studimit për studentët me notë 9.5 (nëntë pikë pesë). Kjo kategori paguan tarifë regjistrimi 300 (treqind) Euro (20 Bursa)
 3. Në masën 25% të tarifës së studimit për studentët me GPA 9.00. Kjo kategori paguan një tarifë regjistrimi 200 (dyqind) euro. (20 Bursa).
 4. Në masën 15% të tarifës së studimit për studentët me GPA 8.5 (tetë pikë pesë). Kjo kategori paguan një tarifë regjistrimi 200 (dyqind) euro. (30 Bursa).
 5. Për studentët që vijnë nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja e Bujanovci (territoret shqiptare) do të ketë një zbritje shtesë prej 10% të tarifës së studimit përveç zbritjeve në bazë të notës mesatare.

*Tarifa e zbritjes vlen vetëm për ata studentë që janë regjistruar në programet me kohë të plotë dhe vetëm për vitin e parë akademik. Në vitin pasardhës akademik, studentët të cilët nuk arrijnë të ruajne mesataren që kishin, zbresin në kategorinë më poshtë.

*Në vitin vijues akademik studentët nuk janë përfitues të tarifave të uljes së pagesës te lendës/ve që studenti i ndjek për herë të dytë ose jo në vitin përkatës akademik.

Zbritja e tarifave studimore  për kategori te tjera:

 1.  Deri në 20% të tarifës vjetore të studimit për studentët që regjistrohen mbi 3 persona nga i njëjti institucion, familje, etj.
 2. 50-100% për studentët nga familjet në nevojë (jetimët, ndihma sociale) dhe raste të tjera të ngjashme që institucioni i konsideron të tilla.
 3. Deri në 50% zbritje për studentët që janë punonjës akademikë ose administrativ në “CIT” dhe anëtarët e familjeve të tyre.

Zbritje per pagesa te menjëhershme:

 1. Pagesa per 1 vit deri në 5% të shumës totale të 1 viti.
 2. Pagesa per 2 vite deri në 8% të shumës totale te 2 viteve.
 3. Pagesa per 3 vite deri në 10% të shumës totale te 3 viteve.

Guida e Studentit

Kalendari Akademik

Faqja e Studentit

Template Provimesh

FINANCIM PËR STUDENTËT E CIT

Kolegji Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë” (CIT) në bashkëpunim me bankën Credins, ofrojnë për studëntët e CIT mundësinë për të financuar në masën 100% studimet e tyre, me normë interesi 0% brenda 24 oreve.

Aplikimet për të përfituar nga kjo mundësi bëhen në linkun e mëposhtëm mbi imazhin e Banka Credins:

Credins

CIT E-Newsletter