Listat e studentëve fitues në CIT

Shpallen listat e studentëve fitues në CIT gjatë raundit të parë për programet e studimit Bachelor.

 

Fakulteti i Inxhinierisë

Fakulteti i Inxhinierisë, Inxhinieri Softuerike

Fakulteti i Inxhinierisë, Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni

Fakulteti i Inxhinierisë, Inxhinieri Telekomunikacioni

 

Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteteti i Ekonomisë, Administrim Biznesi

Fakulteti i Ekonomisë, Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni

Fakulteti i Ekonomisë, Financë dhe Kontabilitet

 

Njoftim për aplikantët që janë poshtë vijës së kuqe!

Të nderuar aplikantë që jeni të renditur poshtë vijës së kuqe, Ju sqarojmë se
edhe sikur të gjithë kandidatët fitues (mbi vijën e kuqe), në listat paraprake të
shpalluara të regjistrohen në CIT, sërisht mbeten kuota të lira. Kjo vjen për arsye
se i njëjti kandidat është shpallur fitues në disa programe studimi të ofruara nga
CIT. Regjistrimi zhvillohet me faza 48 orëshe dhe vija e kuqe do të ulet në
mënyrë të vazhdueshme pas kalimit të nënfazave. Kjo do tu japi mundesinë
kandidatëve të tjerë që ndodhen poshtë vijës së kuqe që të vijnë dhe të
regjistrohen në programin e studimit të zgjedhur në CIT.