Përse CIT

100%
Anglisht

kurrikul
e Amerikës së Veriut

transferim i thjeshtë
studio jashtë

intershipe

kërkoni bursë studimi?

fakte dhe numra

+600

studentë

të diplomuar

+70

profesorë

staf

11

programe

info

12

raporti

profesorë me student

Dëshmitë

vlerësimet e studentëve