Master Shkencor në

Inxhinieri Telekomunikacioni

Inxhinieria e Telekomunikacionit është një specializim që kombinon inxhinierinë elektrike dhe kompjuterike (inxhinieri hardware dhe software) për të dizenjuar dhe zbatuar sistemet e telekomit, ku një student kalon dy vjet me kohë të plotë nga fusha e shkencës, njohurisë dhe krijimit në CIT. Qëllimi i teknologjisë së telekomunikacionit për të transmetuar informacione (sinjale, imazhe fikse, video dhe të dhëna etj.) Nga Point-to-Point ose nga Point-to-Multipoint përmes hapësirës së lirë ose kabllove: (fibra optike, koaksiale, kabllot) duke ruajtur cilësinë e informacionit të transmetuar. Programi i Masterit në Inxhinieri Telekomunikacioni në CIT ofron njohuri bashkëkohore teorike dhe praktike siç janë rrjetëzimi i rrjetit IPv6 për mjedisin e rrjetit fiks dhe celular, LTE, LTEA, rrjetet 5G dhe gjeneratat e reja të sistemeve të komunikimit optik, Simulimet Metodologjike të Ngjarjeve, Sistemet e Informacionit Analiza dhe Dizajn.

Kohëzgjatja

Katër semestra

Tarifa

2500 Euro

Kriteret e regjistrimit

Bachelor Diploma

Afati aplikimit

Tetor