Master Shkencor në

Profili Financë Bankë

Master Shkencor në Financë dhe Kontabilitet synon t’u ofrojë studentëve një diplomë shumë të specializuara në fushat e mëposhtme: financë, bankë, kontabilitetdhe auditim.

Programi master është konceptuar si një vazhdimësi dhe bazohet në programin BA në Financë dhe Kontabilitet.

Bazuar në filozofinë e Institutit Kanadezi Teknologjisë, ky program i veçantë studimi synon të specializojë studentët potencialë master nëpërmjet një metodologjie teorike dhe praktike, e cila fokusohet në zhvillimin dhe zbatimin e projektit.

Përveç kombinimit të disiplinave teorike dhe praktike si dhe të financave dhe të kontabilitetit, një vlerë shtesë për këtë program studimi është ofrimi i studentëve me diploma të specializuara / të përqendruara në financa, bankë, kontabilitet dhe auditim, gjë që bën të mundur që një program i suksesshëm karrierë si në fushën e financave ashtu edhe në atë bankare, si dhe në fushën e kontabilitetit dhe auditimit.

Kohëzgjatja

Katër semestra

Tarifa

2500 Euro

Kriteret e regjistrimit

Bachelor Diploma

Afati aplikimit

Tetor