Inxhinieri Kompjuterike & IT
Multimedia-Design

Programi i studimeve Master Shkencor në “Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologjia eInformacionit”, Profili “Multimedia- Design ” u ofron të diplomuarve dije të thella teorike, si dhe trajnime për kërkime shkencore në këtë fushë të veçantë.Ky program i studimit është i dizenjuar për të përgatitur studentët në përputhje me kërkesat teknike të industrisë së telekomunikacionit, institucioneve financiare ose fusha të ngjashme. Baza e programit është e fokusuar në ndërtimin e të menduarit kritik në mënyrë që profesionistët të marrin vendime të duhura.

Kohëzgjatja

Katër semestra

Tarifa

2500 Euro

Kriteret e regjistrimit

Bachelor Diploma

Afati aplikimit

Tetor