Inxhinieri Kompjuterike & IT
Inxhinieri Kompjuterike & Big Data

Programi i studimeve Master Shkencor në “Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologjia eInformacionit”, Profili “Inxhinieri Kompjuterike dhe të Dhëna të Mëdha” u ofron të diplomuarve dije të thella teorike, si dhe trajnime për kërkime shkencore në një fushë të caktuar. Ky program studimi është i dizenjuar për të përgatitur studentët nëpërputhje me kërkesat teknike të industrisë së telekomunikacionit, institucioneve financiare dhe studimeve pasuniversitare në Inxhinieri Kompjuterike apo fusha të tjera të ngjashme. Baza e programit është e fokusuar në ndërtimin e të menduarit kritik në mënyrë që profesionistët të marrin vendime të duhura.

Kohëzgjatja

Katër semestra

Tarifa

2500 Euro

Kriteret e regjistrimit

Bachelor Diploma

Afati aplikimit

Tetor