EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

ALUMNI SPOTLIGHT

Meet Ermela Gjona, one of our amazing CIT Alumni!

Ermela was a Software Engineering Bachelor student at CIT and now she’s following her Master studies in Sweden, 🇸🇪 at Halmstad University for “Digital Service Innovation”.

Here’s what she says about her time at CIT!

“CIT is the perfect ecosystem where passion for learning, innovation, and personal growth meet, reshaping what we know of higher education in Albania. As a current master’s student of Innovative Engineering in Sweden, I can confidently validate that CIT’s curricula and transferal of studies are its two most vital attributes. To all my peers who are in a real quandary over which university to choose: trust your education to CIT without hesitation; it is probably the best investment you can make!”

CIT, Open your Door to the World!
.
.
.
Ermela Gjona, një nga alumnit tanë të mrekullueshëm!

Ermela ka studiuar bachelor në Inxhinieri Softuerike në CIT dhe tani po ndjek studimet Master në Suedi 🇸🇪 në Halmstad University për “Digital Service Innovation”!

Ja çfarë thotë ajo për studimet në CIT!

“CIT është ekosistemi i përsosur ku takohen pasioni për të mësuar, inovacioni dhe rritja personale, duke riformuar atë që dimë për arsimin e lartë në Shqipëri. Si student master aktual i Inxhinierisë Inovative në Suedi, mund të vërtetoj me plot besim që kurrikula e CIT dhe transferimi i studimeve janë dy atributet e tij më vitale. Për të gjithë që janë në një dyshim se cilin universitet të zgjedhin: besoni arsimimin tuaj në CIT pa hezitim; është ndoshta investimi më i mirë që mund të bëni!”

CIT, Hap Dyert drejt Botës!