Bachelor ne Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni

Bachelor ne Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni

Qëllimi i këtij programi studimi, Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni, është të sigurojë përgatitjen e specialistëve në fushën e inxhinierisë kompjuterike bazuar në programet më të mira. Me një program unik studimi që u jep studentëve konceptet themelore të inxhinierisë dhe përmes njohjes së karakteristikave kryesore të përpunimit të sistemeve të informacionit, si në harduer ashtu edhe në softuer

 
 
course-10

Kohezgjatja

Gjashte Semestra
course-10

Struktura e Programit

PDF
course-10

Afati i Aplikimeve

Gusht
course-10

Kerkesat e Pranimit

Diploma e Shkolles se Mesme
course-10

Aftesite e Arritura

PDF
course-10

Tarifa e Studimeve

2450 Euro