EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

CIT PARTICIPATED IN A WORKSHOP HELD BY RCDC ALBANIA

 On the 16th of September 2021, CIT academic staff, students and alumni were part of the “Dissemination of European Measures for Shared and Sustainable Renewable Energy” workshop held by the Regional Center for Development and Cooperation – RCDC Albania (www.rcdcalbania.org) in collaboration with Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia Scarl.

This activity was organized in the frame of DE-RESS project, co-funded by the Interreg IPA Italy – Albania – Montenegro Programme and aims to spread the importance of common efficiency and sustainable energy plans in order to reduce carbon emissions and improve energy efficiency in the public and private sector of the Programme area.

Among other benefits, the workshop created the opportunity to build strong connections between economic operators, general public and private entities, and higher education institutions.

CIT, Open your Door to the World!
.
.
.
Në datë 16 Shtator 2021 , Stafi Akademik, Studentet dhe Alumni të CIT ishin pjesë e workshop-it “Dissemination of European Measures for Shared and Sustainable Renewable Energy” të organizuar nga “Regional Center for Development and Cooperation” – RCDC Albania (www.rcdcalbania.org) në bashkëpunim me Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia Scarl.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit DE-RESS, This activity was organized in the frame of DE-RESS project, bashkëfinancuar nga Interreg IPA Italy – Albania – Montenegro Programme dhe synon të përhapë rëndësinë e efikasitetit të përbashkët dhe planeve e qëndrueshme të energjisë, në mënyrë që të zvogëlojë emetimet e karbonit dhe të përmirësojë efikasitetin e energjisë në sektorin publik dhe privat të zonës së programit.

Midis përfitimeve të tjera, workshop-i krijoi mundësinë për të ndërtuar lidhje të forta midis operatorëve ekonomikë, subjekteve të përgjithshme publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë.