CIT’S 10 YEAR JOURNEY

CIT’S 10 YEAR JOURNEY

“When you choose Canadian Institute of Technology, you choose to graduate with an internationally recognized degree, speak English as a professional and boost your employment opportunities in a global market! 

This is why CIT takes pride in all the generations of students that have graduated during these 10 years, and today are working in the biggest companies in the global market, or are continuing their studies in the best universities abroad.” 

Watch the full interview with CIT professors and students to learn what this new academic year will bring, CIT’s 10-year journey and why more students are choosing CIT: https://www.youtube.com/watch?v=3CM3tHQzHyQ

Choose CIT and Open Your Door To The World! 


“Kur zgjidhni Institutin Kanadez të Teknologjisë, ju zgjidhni të diplomoheni me një diplomë të njohur ndërkombëtarisht, të flisni anglisht si profesionist dhe të rrisni mundësitë tuaja të punësimit në një treg global!

Kjo është arsyeja pse CIT krenohet me të gjithë brezat e studentëve që janë diplomuar gjatë këtyre 10 viteve, dhe sot punojnë në kompanitë më të mëdha në tregun global, ose vazhdojnë studimet e tyre në universitetet më të mira jashtë vendit.” 

Shikoni intervistën e plotë me profesorët dhe studentët e CIT për të mësuar se çfarë do të sjellë ky vit i ri akademik, udhëtimin 10-vjeçar të CIT dhe pse më shumë studentë po zgjedhin CIT: https://www.youtube.com/watch?v=3CM3tHQzHyQ

Zgjidhni CIT dhe hapni derën tuaj drejt botës! 

#University #education #chooseCIT #Albania