EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, datë  15.05.2019, ka publikuar  Udhëzimin Nr.10 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në institucionet e arsimit të lartë”.
Datat e aplikimit dhe regjistrimit për ciklin e parë bachelor, ciklin e dytë master dhe transferimet janë si më poshtë:

Kolegji Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë”
Proçedura e aplikimit dhe regjistrimit për kategoritë si më poshtë:
Bazuar në Udhëzimin Nr.10, datë 15.05.2019 të Ministrisë së Arsimit, Sport dhe Rinisë I përditësuar
  Kategoria e aplikimit Afati i aplikimit të kandidatëve për programet në CIT Shqyrtimi i aplikimeve nga Komisionet e ngritura nga CIT dhe publikimi i listave  renditëse fituese Publikimi i listave përfundimtare  fituese Data për regjistrimin e kandidatëve pranë sekretarisë mësimore të CIT Afatet finale për regjistrimin e kuotave të paplotësuara për çdo kategori
Cikli i parë Bachelor Regjistrimi me Transferim dhe për program të dytë studimi 02.09.2022-13.09.2022 24.09.2022 27.09.2022 07.10.2022-11.10.2022 deri në datë 18.10.2019 vazhdon regjistrimi i kandidatëve për kuotat e mbetura të paplotësuara
Regjistrimi i kandidatëve nga Republika e Kososvës, atyre me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medgjeva dhe Bujanovci. Kandidatët me statuset: Aftësi të kufizuar, Jetim si dhe kandidatëve të komunitetit Rom dhe Egjiptian. 02.09.2022-13.09.2022 26.09.2022 26.09.2022 26.09.2022-03.10.2022 deri në datë 10.10.2022 vazhdon regjistrimi i kandidatëve për kuotat e mbetura të paplotësuara
Regjistrimi i kandidatëve shtetas të huaj. 13.09.2022 16.09.2022 16.09.2022 18.09.2022 deri në datë 26.09.2022 vazhdon regjistrimi i kandidatëve për kuotat e mbetura të paplotësuara
Cikli i dytë Master i Shkencave Regjistrimi në programet e ciklit të dytë Master i Shkencave. Deri në 18.10.2022 03.11.2022 05.11.2022 17.11.2022 NA
Regjistrimi me Transferim dhe për program të dytë studimi Deri më 04.11.2022 10.11.2022 13.11.2022 14.11.2022-18.11.2022 deri në datë 19.11.2022 vazhdon regjistrimi i kandidatëve për kuotat e mbetura të paplotësuara