EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, datë 30.07.2019, ka publikuar  Udhëzimin Nr.17 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në institucionet e arsimit të lartë”.
Datat e aplikimit dhe regjistrimit për ciklin e parë bachelor, ciklin e dytë master dhe transferimet janë si më poshtë:

Udhëzim-nr.17-datë-30.7.2019

Kolegji Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë”
Proçedura e aplikimit dhe regjistrimit për kategoritë si më poshtë:
Bazuar në Udhëzimin Nr.17, datë 30.07.2019 të Ministrisë së Arsimit, Sport dhe Rinisë
  Kategoria e aplikimit Afati i aplikimit të kandidatëve për programet në CIT Shqyrtimi i aplikimeve nga Komisionet e ngritura nga CIT dhe publikimi i listave  renditëse fituese Publikimi i listave përfundimtare  fituese Data për regjistrimin e kandidatëve pranë sekretarisë mësimore të CIT Afatet finale për regjistrimin e kuotave të paplotësuara për çdo kategori
Cikli i parë Bachelor Regjistrimi me Transferim dhe për program të dytë studimi 02.09.2019-13.09.2019 24.09.2019 27.09.2019 07.10.2019-11.10.2019 deri në datë 18.10.2019 vazhdon regjistrimi i kandidatëve për kuotat e mbetura të paplotësuara
Regjistrimi i kandidatëve nga Republika e Kososvës, atyre me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medgjeva dhe Bujanovci. Kandidatët me statuset: Aftësi të kufizuar, Jetimit si dhe kandidatëve të komunitetit rom dhe egjiptian. 20.08.2019-30.08.2019 03.09.2019 12.09.2019 12.09.2019 deri në datë 07.10.2019 vazhdon regjistrimi i kandidatëve për kuotat e mbetura të paplotësuara
Regjistrimi i kandidatëve shtetas të huaj. 20.08.2019-30.08.2019 03.09.2019 12.09.2019 19.09.2019 deri në datë 07.10.2019 vazhdon regjistrimi i kandidatëve për kuotat e mbetura të paplotësuara
Cikli I dytë Master i Shkencave Regjistrimi në programet e ciklit të dytë Master i Shkencave. Deri në 18.10.2019 29.10.2019 29.10.2019 15.11.2019 NA
Regjistrimi me Transferim dhe për program të dytë studimi 06.09.2019-19.09.2019 30.09.2019 10.10.2019 10.10.2019-14.10.2019 deri në datë 18.10.2019 vazhdon regjistrimi i kandidatëve për kuotat e mbetura të paplotësuara