EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

ERASMUS+ IN SPAIN!

All the way from Spain! 

Thanks to the partnership of CIT with European universities and Erasmus+ program 🇪🇺, our amazing students, Amos Huta – Master student in Software Engineering, Artenisa Buçpapaj and Silbiana Demaj – Bachelor students in Software Engineering, are currently attending their studies for one academic semester at University of A Coruña, Spain! 

CIT has inter-institutional agreements with more than 20 European partner universities from Portugal to Turkey, Germany, Greece, Spain, Italy, Finland, Lithuania and more!

Open your door to the world with CIT!
.
.
.

Falë marrëveshjeve që CIT ka me Universitete Europiane dhe programet Erasmus+ 🇪🇺, studentët tanë të mrekullueshëm, Amos Huta – student Masteri në Inxhinieri Softuerike, Artenisa Buçpapaj dhe Silbiana Demaj – studente të programeve Bachelor në Inxhinieri Softuerike, janë duke ndjekur një semestër në Universitetin e Korunas në Spanjë! 🇪🇸

CIT ka marrëveshje ndër-institucionale me më shumë se 20 Universitete partnere Europiane në Portugali, Turqi, Greqi, Spanjë, Itali, Finland, Lituani dhe më shumë!

Hap Dyert drejt Botës me CIT!

#CIT #chooseCIT #albania #university #openyourdoortotheworld