EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

HACKTECH 2021 – CYBER SAFETY FOR KIDS SECOND SESSION

The second day of HackTech 2021 with the theme “Cyber Safety for children” was focused on teamwork!

Competing teams worked on the solution of the logical quizzes:
Traveling Light and Precise Angles
Security Gate
One Obstacle to Go
Not What It Looks Like
Reveal the secret message

The next part of the competition were the Programming challenges, mainly the design and develop a ‘Parent Control Application’ that aims to allow children to use technology within a safe environment that can be monitored by their parents.

Congratulations to the winner, the “404 not found” team!

A special thanks goes to all students who were part of this competition. Appreciation certificates were awarded to all participants in recognition of their commitment and qualitative work.

Canadian Institute of Technology thanks all professors and staff who organized and managed this event.
.
.
.
Dita e dytë e HackTech 2021 me temën “Siguria në internet për fëmijët” u përqëndrua në punën në grup!

Ekipet konkurruese punuan në zgjidhjen e kuizeve logjike si dhe sfidave të Programimit, kryesisht dizajni dhe zhvillimi i një ‘Aplikimi për Kontrollin e Prindërve’ që synon t’i lejojë fëmijët të përdorin teknologjinë brenda një mjedisi të sigurt që mund të monitorohet nga prindërit e tyre.

Urime ekipit fitues, “404 nuk u gjet”!

Një falenderim i veçantë shkon për të gjithë studentët që ishin pjesë e këtij konkursi. Çertifikatat e mirënjohjes iu dhanë të gjithë pjesëmarrësve për angazhimin dhe punën cilësore të tyre.

Instituti Kanadez i Teknologjisë falënderon të gjithë profesorët dhe stafin që organizuan dhe menaxhuan këtë event.