EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

INTERNSHIP PRESENTATIONS

 CIT Bachelor and Master Students presented their internship experience as part of their curriculum in front of the committee!

Thanks to the agreements that Canadian Institute of Technology has, our students practiced the knowledge they gained during their studies interning in the largest and best companies in Albania!

CIT, Open your Door to the World!
.
.
.
Studentet Bachelor dhe Master në CIT prezantuan eksperiencën e tyre gjatë Internshipit si pjesë e kurrikulës përpara komitetit të vlerësimit!

Falë partneriteteve të ndryshme që CIT ka, studentët tanë kishin mundësinë të praktikonin njohuritë e përfituara gjatë studimeve universitare në disa nga kompanitë më të njohura në Shqipëri!

CIT, Hap Dyert drejt Botës!