EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

“ONLINE TEACHING PLATFORMS” Training “Ismail Qemali” High-School

Canadian Institute of Technology was invited today at “Ismail Qemali” high school premises to deliver the “Online Teaching Platforms” Training!

CIT is proud of the continuous collaboration between our institutions and we look forward to organizing more trainings and events, together! It was an honor for us to contribute also in the enrichment of your library with Albanian Literature Books and our scientific journal, CIT Review Journal. 

Thank you for choosing CIT to deliver this training! It is a privilege for us to assist all high schools in Albania in need of training that facilitate the integration of technology in the education system.
.
.
.
Instituti Kanadez i Teknologjisë ishte i ftuar sot në gjimnazin “Ismail Qemali” për të zhvilluar trajnimin me temë “Platformat e mësimdhënies online”!

CIT është krenar për bashkëpunimin e vazhdueshëm midis institucioneve tona dhe shpresojmë të organizojmë më shumë trajnime dhe evente, së bashku! Ishte një nder për ne që të kontribuonim në pasurimin e bibliotekës tuaj me libra letrar dhe revistën tonë shkencore, CIT Review Journal. 

Faleminderit që zgjodhët CIT për të ofruar këtë trajnim! Është një privilegj për ne të ndihmojmë të gjitha shkollat e mesme në Shqipëri që kanë nevojë për trajnime te cilat lehtësojnë integrimin e teknologjisë në sistemin arsimor.