EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

PLOTËSIMI I FORMULARIT A1Z

Njoftim i rëndësishëm mbi plotësimin e formularit A1Z!

Të gjithë kandidatët/aplikantët të cilët kanë përfunduar maturën shtetërore përpara vitit 2019 dhe që dëshirojnë të ndjekin studimet për vitin akademik 2019-2020 në institucionet e arsimit të lartë por nuk kanë plotësuar formularin A1Z. Në datat 21, 22 dhe 23 Gusht 2019, duhet të paraqiteni pranë gjimnazit ku keni përfunduar arsimin e mesëm dhe të plotësoni formularin A1Z.

Kujdes!
Plotësimi i këtij formulari bëhet nga personat e autorizuar pranë gjimnazit.
Për plotësimin e këtij formulari duhet të keni me vete:

Fotokopje të diplomës së gjimnazit
ID ose pasaportën.
CIT ju uron suksese!