Memorandum Mirëkuptimi midis Kolegjit Gjeorgjian dhe CIT

Ne kemi kënaqësinë të njoftojmë nënshkrimin e një Memorandumi Mirëkuptimi midis Kolegjit Gjeorgjian të Arteve dhe Teknologjisë Aplikative në Ontario / Kanada dhe Institutit Kanadez të Teknologjisë (CIT) për projekte bashkëpunuese reciprokisht të dobishme.

Të dyja palët janë të interesuara në zhvillimin e një sërë aktivitetesh bashkëpunuese që synojnë pasurimin e përvojës së studentëve dhe arritjen e objektivave të ndërkombëtarizimit të institucioneve përkatëse.

Projektet dhe bashkëpunimet në mes të institucioneve të mësipërme do të përqëndrohen, por nuk do të kufizohen në, mundësitë e mëposhtme:

– Eksplorimi i mundësisë së Diplomës së Dyfishtë

– Nismat e përbashkëta të marketingut / rekrutimit

Kjo është një arritje e madhe.