“Telekomunikacioni dhe Sfidat e Shoqërisë Bashkëkohore” Simpozium Virtual

05/06/2020

Instituti Kanadez i Teknologjisë organizoi Simpoziumin Virtual “Telekomunikacioni dhe Sfidat e Shoqërisë Bashkëkohore” me praninë e të ftuarve dhe profesorëve të CIT

Simpoziumi virtual u mbajt nga Zevendes Rektori i Kërkimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë, Prof. Assoc. Dr Reis Mulita, i cili nenvizoi pikat kryesor te temes duke theksuar rëndësinë e telekomunikacionit gjatë kohës së Pandemisë, por jo vetëm. Prof. MULITA vuri në dukje rolin kryesor që Universitetet luajnë në zhvillimin e ideve të reja për të ardhmen e telekomunikacionit pasi ky sektor lidhet drejtpërdrejt me të ardhmen e transformimit dixhital, përmirësimin e produktivitetit dhe rritjen ekonomike dhe duke mundësuar qeveritë të ofrojnë shërbime të caktuara publike.  “Instituti Kanadez i Teknologjisë” ka mundësinë e madhe për të qenë një kontribues i shkëlqyer përmes arsimit, duke ofruar kurikula për Telekomunikacionin në programin Bachelor dhe Master i Shkencave.

Ai gjithashtu adresoi një sërë sfidash me të cilat telekomunikacioni do të përballet në të ardhmen dhe u vazhdua nga një diskutim me Kryetarin e Vizitorëve Z. Enkel Zoraqi, Menaxher Teknik në Progresin e Komunikimit. Një nga sfidat kryesore që përmendi Z. Zoraqi ishte mbulimi i të gjithë zonës shqiptare me sinjal të duhur telekomunikues, i cili mungon në një numër të konsiderueshëm të zonave shqiptare. Z. Zoraqi përmendi rolin kryesor që kanë universitetet dhe akademitë në udhëheqjen e zhvillimit të telekomunikacionit në mënyrën e duhur dhe me investimin e duhur për gjeneratën tonë të re.

Pjesë e veprimtarisë ishin edhe dy pedagogët tanë nga Fakulteti i Inxhinierisë, Prof.Assoc. AbdulsSalam Alkholid Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë dhe MSc, Shefqet Meda. Tema e Profesor Alkholidi ishte “Statusi i vendosjes Ipv6 në Shqipëri: Matja dhe Analiza”. Në analizën e tij, Prof. Alkholidi përmendi rëndësinë e inkurajimit të palëve të interesit për të zhvilluar rrjete me bazë IPv6, dhe duke rënë dakord me folësin tonë të ftuar se është e nevojshme të bindni vendimmarrësit që zhvillimi i sektorit të internetit në Shqipëri do të përkthehet në rritje ekonomike.

Lektori yne Msc. Sheqet Meda bëri mbylljen e ngjarjes virtuale ne CIT me temën: “5G dhe rruga e gjeneratës së re”. Pikat e tij kryesore për temën ishin që 5G si një teknologji do të evoluojë me kalimin e kohës dhe do të përdorë një larmi ne shtrirjen e spektrit dhe si 5G mund te zhvillohet nga keto suksese duke ofruar një platformë që rrit shërbimet ekzistuese dhe mundëson modele të reja biznesi. Prof. Meda bëri një analizë të gjerë sesi 5G do të sigurojë një përvojë superiore në zhvillimin e telekomunikacionit dhe si përmes saj mund të marrim shërbime më të mira, ofrues më të mirë të internetit dhe shërbime të besueshme.

Si perfundim ky ishte një simpozium i dobishëm dhe produktiv i mbajtur nga profesorët tanë të njohur në këtë fushë duke parashikuar zhvillime të ndryshme që do te ndodhin në telekomunikacion dhe rëndësinë e tij në të ardhmen e shoqërisë.